poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Prośba o 1% podatku dla Mai Piszczałki nr 11943

Prośba o 1% podatku dla Mai Piszczałka. :
 strona Mai w Fundacji : http://dzieciom.pl/podopieczni/11943

 
 Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą 
Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
Konto   41 1240 1037 1111 0010 1321 9362


tytułem: 11943 Piszczałka Maja darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 ........................................................................................................
Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową
Konto 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 z dopiskiem dla Mai Piszczałki

Numer PAY PAY Majeczki to:
halba101@wp.pl ......................................................

Maja nada w gipsie